Numerus verborum in CroALa et in LatTy

CroALa, 2015-03-15+01:00. Verba omnia in collectionibus et in textibus earum.

DB Textus Verborum numerus
croala 518 5,221,730
latty 20 368,120
croala flacius-m-clavis-1.xml 786,787
croala flacius-m-clavis-2.xml 427,836
croala marul-mar-repert.xml 292,675
croala krcelic-b-ann.xml 242,743
latty stephani-b-copiae.xml 226,731
croala marul-mar-inst.xml 185,921
croala stay-b-phil-rec.xml 171,467
croala kunic-r-epigr.xml 163,624
croala marul-mar-euang.xml 151,923
croala tubero-comm.xml 116,679
croala kunic-r-ilias-libri.xml 113,409
croala baric-a-stat.xml 89,879
croala boskovic-r-dsld.xml 86,766
croala zamagna-b-odyssea.xml 86,423
croala marul-mar-humil.xml 80,757
croala modr-n-cons.xml 77,321
croala stay-b-philos.xml 75,958
croala vicic-k-jess.xml 75,418
croala kiton-i-dir-meth.xml 67,783
croala bunic-j-vgc.xml 66,323
croala rogacic-b-euthym.xml 60,068
croala zamagna-b-hesiod.xml 54,162
croala benesa-d-dmc.xml 52,038
croala skrl-1.xml 50,861
croala skrl-3.xml 48,783
croala feric-d-fab.xml 48,741
croala rastic-dz-c.xml 43,632
croala crijev-i-carm-1678.xml 43,309
croala marul-mar-dauid.xml 41,074
croala thomas-hist-salon.xml 40,046
croala didacus-p-cato.xml 38,680
croala getaldic-v-osmanides.xml 38,137
croala skerle-n-status.xml 37,847
croala ian-pan-epigr-eleg.xml 36,471
croala brodaric-s-epistulae.xml 33,426
croala djurdjev-i-poe.xml 32,359
croala vicic-k-thien.xml 30,338
croala marul-mar-vir-ill.xml 29,351
croala skerle-n-desc.xml 25,358
croala feric-d-periegesis.xml 24,444
latty pruner-g-partu.xml 23,732
croala zamagna-b-navis.xml 23,725
croala marul-mar-in-epigr.xml 23,579
croala dudic-a-thucydid.xml 22,419
croala anonymus-obsidio-iadrensis.xml 22,376
croala getaldi-m-promo.xml 19,125
latty sonhovius-j-catharinias.xml 19,102
croala grisogono-f-speculum.xml 18,366
croala grbic-m-aristea.xml 18,359
croala natalis-f-carmina.xml 17,923
croala vitezov-ritter-p-plorantis.xml 17,336
latty engerd-j-madrucias.xml 17,335
croala krcelic-b-ann-add.xml 16,908
croala marul-mar-ult-iudic.xml 16,720
croala paskalic-l-c.xml 16,370
croala cobarnic-j-dioclias.xml 15,979
croala skrl-3.xml 15,859
croala andreis-f-sylla.xml 14,912
croala cipiko-k-petri.xml 14,790
croala pribojev-v-or.xml 14,312
croala rozan-a-vauz.xml 14,103
latty starck-w-catharina.xml 13,454
croala skrl-2.xml 13,227
latty anonymus-tragoedia-de-fortissimo.xml 13,208
croala marul-mar-quinqu.xml 13,096
croala zamagna-b-epist.xml 12,306
croala paulo-p-memoriale.xml 12,233
croala presb-docl-regnum-sl.xml 11,912
croala sisak-epist.xml 10,891
croala marul-mar-vita.xml 10,628
croala skerle-n-disc.xml 10,516
croala zamagna-b-echo.xml 10,441
croala vrancic-a-iter.xml 10,182
croala skrl-2.xml 10,152
croala djurdjevic-b-afflictio.xml 9,609
croala sisgor-g-eleg.xml 9,312
croala sivrich-anacreont.xml 9,167
croala rattkay-i-tarahum.xml 9,011
latty franco-a-arcensis.xml 8,797
croala crijevic-s-biblioth.xml 8,617
latty reydax-i-epitome.xml 8,420
croala andreis-f-polonos.xml 8,293
croala severitan-ip-solimaidos.xml 8,224
croala marul-mar-dial.xml 8,185
croala skrl-1.xml 8,182
croala andreis-f-philos.xml 8,086
croala djurdjev-i-epinicium.xml 7,859
croala severitan-ip-feretr.xml 7,853
croala skrl-2.xml 7,801
croala skerle-n-epist-salag.xml 7,609
croala baricev-aa-epist-penzel.xml 7,559
croala kunic-r-ilias-operis.xml 7,554
croala petric-f-zoroaster.xml 7,420
latty anonymus-spes.xml 7,381
croala nimira-m-sermo.xml 7,182
croala katancic-mp-fructus.xml 6,977
croala vitezov-ritter-p-croatia.xml 6,788
croala silobod-bolsic-m-fundamentum.xml 6,575
croala dumanic-m-synopsis.xml 6,487
croala modr-n-navic.xml 6,431
croala aa-vv-supetarski.xml 6,192
croala palmotic-j-carm.xml 6,113
croala bunic-j-de-r.xml 5,983
croala mazuranic-bakovic-mors.xml 5,786
croala marul-mar-trop.xml 5,742
latty roschmann-a-reliquiae.xml 5,414
croala tubero-comm-rhac.xml 5,403
croala banic-j-epist-1513.xml 5,268
croala andreis-f-epist-nadasd.xml 5,051
croala andreis-f-thurc-germ.xml 4,889
croala gotius-i-panegyris.xml 4,884
croala andreis-f-const.xml 4,814
latty putsch-c-brevis.xml 4,782
croala andreis-f-eloq.xml 4,631
croala marul-mar-rdcg.xml 4,546
croala djurdjevic-b-prognoma.xml 4,546
croala vrancic-a-epist-1538.xml 4,298
croala mladinic-s-vita.xml 4,269
croala marul-mar-carmina.xml 4,223
croala brodaric-s-mohach.xml 4,197
croala stafilic-i-oratio-roma.xml 4,191
croala zamagna-b-boscovich-oratio.xml 4,177
croala crijev-i-sorgo-1509.xml 4,081
croala zamagna-b-idyllia.xml 4,038
croala adamus-hymni-domnii.xml 3,961
croala modr-n-oratio-riar.xml 3,930
latty pontanus-j-ludus.xml 3,735
croala krcelic-b-epist-1735.xml 3,710
croala kalic-a-adventu.xml 3,673
croala kunic-r-hymnus-cererem.xml 3,495
croala crijev-i-epidauro.xml 3,465
latty graser-g-praestantia.xml 3,460
croala gondol-f-bapt.xml 3,377
croala sisgor-g-de-situ.xml 3,306
croala kordic-m-funere-lazzari.xml 3,272
croala belostenec-i-gazophylacium-ded.xml 3,269
croala sorkocevic-m-fam.xml 3,237
croala didacus-p-paul.xml 3,185
croala gradic-s-palmottae-vita.xml 3,158
croala djurdjev-i-magdalidos.xml 3,127
latty anonymus-helicon.xml 3,056
croala skrl-1.xml 2,903
croala andreis-m-epith.xml 2,888
croala gradic-s-oratio.xml 2,871
croala step-n-obsid.xml 2,855
croala boskovic-r-el-2-carm.xml 2,842
croala boskovic-r-ecl.xml 2,830
croala mazuranic-i-kukuljevic.xml 2,800
croala andreis-f-carmina-vd.xml 2,791
croala aa-vv-carmina-vgc.xml 2,751
croala boskovic-b-ecl.xml 2,712
croala nn-actiones-1657.xml 2,681
croala marul-mar-epist-adr.xml 2,628
croala niger-t-divin.xml 2,571
croala bolica-i-desc.xml 2,565
croala skrl-3.xml 2,508
croala bucinjelic-m-epist.xml 2,432
latty anonymus-sanctus.xml 2,421
croala dragisic-j-oratio.xml 2,377
croala djurdjev-i-margarita.xml 2,374
croala milasin-f-met.xml 2,368
croala sisgor-g-odae.xml 2,364
croala didacus-p-blasio.xml 2,324
croala sidic-epistola-1683.xml 2,265
croala djurdjev-i-kostka.xml 2,255
croala skrl-2.xml 2,117
croala frankapan-b-oratio-croatia.xml 2,104
croala skrl-2.xml 2,099
croala michet-a-oratio.xml 2,094
croala andreis-f-thurc-her.xml 2,091
croala difnic-g-epist-alex-vi.xml 2,065
croala feric-d-carnovalis.xml 2,042
croala kunic-r-ilias-elegia.xml 2,037
latty resch-a-prosopopoeia.xml 2,024
latty leucht-j-epithalamium.xml 2,007
croala matiasev-caraman-carmen.xml 1,979
croala ian-pan-epist.xml 1,894
latty roschmann-a-iter.xml 1,862
croala august-g-epist.xml 1,858
croala cipiko-a-paneg.xml 1,850
croala skrl-1.xml 1,831
croala benesa-d-epistulae.xml 1,775
croala andreis-f-epist-1569-10-19.xml 1,771
croala zigerius-e-epist.xml 1,753
croala andreis-f-epist-1570-02-02.xml 1,735
croala nn-declaratio-1790.xml 1,728
croala vrancic-m-tomiciana.xml 1,727
croala rogacic-b-proseuct.xml 1,722
croala natalis-f-vita-maruli.xml 1,713
croala dragisic-j-ang.xml 1,707
croala begnius-s-corvatiae.xml 1,688
croala vitez-i-epist-1448.xml 1,677
croala crijev-i-gotius-1502.xml 1,629
croala benesa-d-epiced-bun.xml 1,625
croala juric-s-praefatio.xml 1,624
croala skrl-2.xml 1,618
croala skrl-1.xml 1,562
croala matiasev-caraman-ferocia.xml 1,517
croala vrancic-f-vita-ant.xml 1,507
croala vrancic-m-epist-1558-12-27.xml 1,481
croala andreis-f-carm-h46.xml 1,478
croala matiasev-caraman-nauplia.xml 1,463
croala stulli-l-vaccin.xml 1,438
croala benesa-d-epistolae-dedic.xml 1,393
croala matiasev-caraman-in-budae.xml 1,383
croala palmotic-dz-epist.xml 1,371
croala marul-mar-catull.xml 1,343
croala levakov-r-epist.xml 1,342
croala vrancic-a-memoriale-1532.xml 1,320
croala marul-mar-carmina.xml 1,306
croala marul-mar-carmina.xml 1,268
croala marul-mar-carmina.xml 1,232
croala documenta-eccl-sibenic.xml 1,193
croala skrl-epist-kov.xml 1,186
croala milasin-f-viator.xml 1,181
croala aa-vv-carm-occ-vd.xml 1,174
croala skrl-epist-kov.xml 1,173
croala perceval-prohem.xml 1,168
croala marul-mar-carmina.xml 1,149
croala skrl-epist-kov.xml 1,132
croala pucic-k-libellus.xml 1,124
croala jelacic-l-valedictoria.xml 1,119
croala vrancic-m-error.xml 1,112
croala skrl-2.xml 1,100
croala skerle-n-epist-verh-1798-10-16.xml 1,097
croala ian-pan-oratio.xml 1,088
croala mazuranic-a-epist.xml 1,085
croala skrl-epist-kov.xml 1,074
croala sizgor-j-documenta-sibenic.xml 1,063
croala marul-mar-carmina.xml 1,059
croala marul-mar-carmina.xml 1,054
croala babulak-o-proseucticon.xml 1,044
croala nimira-m-epist.xml 992
croala aa-vv-epitaph-maruli.xml 985
croala vrancic-a-epist-1540.xml 983
croala kruzic-p-epist-1532-08-28.xml 980
croala vitez-i-epist-1445.xml 971
croala skrl-epist-kov.xml 962
croala petrov-n-or-rhag.xml 952
croala mikac-obsidio.xml 943
croala andreis-f-epist.xml 941
croala skrl-epist-kov.xml 929
croala skrl-2.xml 928
latty casletano-a-carmen.xml 926
croala ian-pan-epist-gal-1465.xml 924
croala skrl-epist-kov.xml 913
croala levakov-r-epist.xml 900
croala andreis-f-epist-1571-06-30.xml 893
croala hrank-d-bracia.xml 892
croala utjesenovic-j-epist-1547-02-07.xml 887
croala kunic-r-tasso.xml 869
croala skrl-epist-kov.xml 868
croala marul-mar-dante.xml 863
croala vrhovac-m-poziv-1813.xml 862
croala marul-mar-carmina.xml 854
croala bilicic-s-cronica.xml 853
croala aa-vv-praef-epist-rebus-dalm.xml 845
croala marul-mar-carmina.xml 819
croala aa-vv-epigr-mulla.xml 809
croala skrl-2.xml 807
croala skerle-n-epist-verh-1794-10.xml 804
croala frankapan-f-epist-1533-07-05.xml 798
croala petrovic-v-obit-ux.xml 796
croala ian-pan-diomed.xml 790
croala juric-s-praefatio-viris.xml 784
croala marul-mar-epist-1502-03-03.xml 771
croala skrl-epist-kov.xml 764
croala vitezov-ritter-p-diss.xml 756
croala baricev-aa-eclog.xml 755
croala levakov-r-epist.xml 752
croala skrl-epist-kov.xml 745
croala berislavic-p-epist-1518-04-10.xml 737
croala skrl-epist-kov.xml 735
croala michet-a-cassand.xml 733
croala muzic-f-vd.xml 726
croala brodaric-s-epist-1533-08-01.xml 718
croala cipiko-a-naenia.xml 716
croala niger-t-epist-marul.xml 711
croala kotruljevic-b-navig.xml 710
croala kravar-m-oratio.xml 709
croala posedarski-s-oratio.xml 708
croala skrl-epist-kov.xml 694
croala vrancic-m-epist-1558-08-22.xml 689
croala step-n-expugn.xml 687
croala jurjevic-j-epist-1418-06-01.xml 686
croala levakov-r-epist.xml 677
croala petrovic-v-amissa-ux.xml 667
croala vrancic-m-epist-1559-02-09.xml 662
croala babulak-o-elegos-matzek.xml 654
croala skrl-2.xml 652
croala skerle-n-epist-verh-1798-08.xml 649
croala brodaric-s-epist-1526-03-17.xml 649
croala sisgor-g-miraculum.xml 648
croala sobota-i-epist-vallar-5.xml 647
croala brezov-t-recursus.xml 646
croala vrancic-a-epist-1567-04-05.xml 628
croala lucius-i-epist.xml 619
croala skrl-2.xml 617
croala aa-vv-epigr-natal.xml 614
croala skerle-n-epist-verh-1798-04.xml 613
croala sisgor-g-prosopopeya.xml 591
croala vrancic-a-c-vd.xml 590
croala skrl-2.xml 574
croala utjesenovic-j-epist-1545-02-28.xml 573
croala skerle-n-epist-verh-1798-10-01.xml 571
croala sisgor-g-epigr-m.xml 569
croala brodaric-s-epist-1525-09-30.xml 568
croala sobota-i-epist-1451-06-28.xml 564
croala brodaric-s-epist-1526-03-26.xml 559
croala kruzic-p-epist-1526-01-30.xml 549
croala skrl-epist-kov.xml 545
croala kruzic-p-epist-1532-09-22.xml 544
croala levakov-r-epist.xml 542
croala milet-versus.xml 541
croala frankapan-b-epist-1525-02-15.xml 540
croala sobota-i-epist-1454-07-27.xml 539
croala berislavic-p-epist-1519-09-05.xml 527
croala rastic-n-epist.xml 526
croala brodaric-s-epist-1531-01-25.xml 521
croala andreis-f-epigr.xml 517
croala vrancic-a-epist-1543-07-20.xml 517
croala boskovic-r-epigr.xml 509
croala levakov-r-epist.xml 507
croala gradic-s-vener.xml 506
croala babulak-o-ode-matzek.xml 498
croala selimbric-s-vit.xml 498
croala baricev-aa-epist.xml 490
croala skrl-2.xml 487
croala skerle-n-epist-verh-1797-10.xml 481
croala kruzic-p-epist-1525-10-05.xml 480
croala skrl-epist-kov.xml 479
croala kruzic-petar-epist-1525-10-05.xml 478
croala levakov-r-epist.xml 470
croala vrancic-m-epist-1558-10-01.xml 468
croala brodaric-s-epist-1533-03-08.xml 467
croala madijev-m-dgrip.xml 467
croala cibel-v-pannonia.xml 465
croala sobota-i-epist-1454-12-24.xml 465
croala benesa-p-epist-1570.xml 465
croala skrl-2.xml 463
croala skerle-n-epist-verh-1794-12.xml 457
croala nn-confirmatio-iaderenses.xml 452
croala skrl-2.xml 444
croala skerle-n-epist-verh-1798-07.xml 443
croala pridojev-i-spalat.xml 443
croala levakov-r-epist.xml 440
croala vrancic-f-carm-epist.xml 439
croala marul-mar-carmina.xml 439
croala vrancic-a-epist-1557-12-24.xml 435
croala getaldic-v-ugolino.xml 429
croala grangya-p-epist.xml 428
croala crijev-i-epist-1506.xml 426
croala brodaric-s-epist-1533-12-10.xml 425
croala nn-predstavka-1790.xml 425
croala anastasius-confirmatio-radovani.xml 424
croala lipavic-eleg.xml 423
croala kasic-b-instit-epist.xml 421
croala smerdel-t-cicad.xml 419
croala ian-pan-epist-matth.xml 404
croala brodaric-s-epist-1525-11-30.xml 401
croala feric-d-el-t.xml 394
croala skrl-2.xml 389
croala niger-t-epigrammata-cricium.xml 387
croala brlic-ia-epist.xml 384
croala vitezov-ritter-p-epist-marsil.xml 384
croala gradic-s-epist-palmot.xml 381
croala nn-agapes-testamentum.xml 381
croala brodaric-s-epist-1525-09-13.xml 374
croala ian-pan-epist-gal-1462.xml 364
croala andreis-f-epist-1538-10-03.xml 351
croala golub-i-poemata.xml 349
croala brodaric-s-epist-1526-07-27.xml 347
croala vrancic-m-encomium.xml 338
croala levakov-r-epist.xml 334
croala stephanus-confirmatio-crisogoni.xml 328
croala banic-j-epist-1511-04-29.xml 327
croala banic-j-epist-1524-03-02.xml 326
croala marul-mar-epist-1507-04-04.xml 323
croala krizanic-j-davorija.xml 316
croala djurdjev-i-melit.xml 313
croala brodaric-s-epist-1526-09-10.xml 311
croala brodaric-s-epist-1536-04-22.xml 311
croala levakov-r-epist.xml 310
croala statilic-i-epist-1527-11-08.xml 309
croala begnius-s-elogium.xml 308
croala mihanovic-a-osman.xml 307
croala sivrich-a-pricize.xml 305
croala skrl-epist-kov.xml 298
croala vrancic-a-epist-1539-12-20.xml 296
croala crijev-i-epist-1504.xml 293
croala baricev-aa-epist.xml 292
croala vrancic-m-epist-1540-03-01.xml 287
croala vrancic-m-epist-1558-05-25.xml 279
croala lazea-p-carm.xml 279
croala banic-j-epist-1515-01-17.xml 278
croala frankapan-krsto-epist-1525-08-09.xml 277
croala baricev-aa-epist.xml 277
croala baricev-aa-epist.xml 275
latty anonymus-applausus.xml 273
croala banic-j-epist.xml 269
croala brodaric-s-epist-1526-03-12.xml 268
croala marul-mar-epist-1515-04-26.xml 267
croala niger-t-epist-clem-1532.xml 259
croala andreis-f-ode.xml 258
croala hektor-p-carm.xml 252
croala nardin-p-elegia.xml 251
croala draskovic-j-or.xml 251
croala razmilovic-b-eleg.xml 250
croala sobota-i-epist-1452-08-02.xml 249
croala sagudinus-n-epist-1452.xml 247
croala andronic-trag-elegia.xml 246
croala begnius-s-lectoribus.xml 243
croala vrancic-m-epist-1558-11-06.xml 240
croala tolimer-i-laud.xml 239
croala sobota-i-epist-1438-07-15.xml 236
croala brodaric-s-epist-1533-05-08.xml 233
croala didacus-p-slatarichio.xml 230
croala aa-vv-epigr-tres.xml 228
croala niger-t-epist-adr-1522.xml 224
croala sobota-i-epist-1453-07-24.xml 221
croala sobota-i-epist-1454-08-14.xml 217
croala brodaric-s-epist-1526-10-04.xml 209
croala gaj-lj-epist-1833-02-14.xml 206
croala andreis-f-epist-1550-02-25.xml 206
croala hektor-p-nn-inscr.xml 205
croala vrancic-m-epist-1558-04-29.xml 205
croala marul-mar-epist-1477.xml 203
croala smerdel-t-poemata.xml 199
croala andreis-f-epist-lasc.xml 194
croala kruzic-orlovic-epist-1525-04-19.xml 194
croala banic-j-epist-dantisc-1516-01-10.xml 192
croala sabolovic-m-crisienses.xml 190
croala skerle-n-epist-verh-1793-05.xml 188
croala anonymus-hymnus-1800.xml 188
croala skrl-2.xml 187
croala kunic-r-ilias-argum.xml 182
croala vrancic-a-epist-1542-01-10.xml 182
croala dubrovnik-epist-1532-11-11.xml 175
croala zamagna-b-osmanidos.xml 174
croala rozan-a-epigr-1540.xml 173
croala skrl-2.xml 166
croala skerle-n-epist-verh-1793-09.xml 166
croala grad-senj-epist-1531-07-17.xml 165
croala gradic-s-palmotta.xml 163
croala banic-j-epist-dantisc-1516-01-06.xml 162
croala baricev-aa-epist.xml 160
croala brodaric-s-epist-1536-02-26.xml 158
croala anffredus-savinae-donatio.xml 158
croala rozan-a-epigr-nalis-1572.xml 156
croala nn-chart-cicca-1066.xml 154
croala marul-mar-epist-1502x.xml 150
croala baricev-aa-epist.xml 150
croala marul-mar-epist-1496-05-10.xml 150
croala sarar-e-epist-1531-07-17.xml 149
croala vrancic-m-epist-1557-12-22.xml 148
croala brodaric-s-epist-1512-09-14.xml 147
croala galopa-a-c.xml 146
croala brodaric-s-epigr-tomick.xml 145
croala banic-j-epist-hel.xml 140
croala levakov-r-epist.xml 139
croala vrancic-a-epist-1553-08-12.xml 137
croala galac-d-epist-1845-10-06.xml 132
croala kruzic-p-epist-1526-01-30a.xml 132
croala sobota-i-epist-1453-05-20.xml 131
croala nn-vekenega.xml 130
croala sarar-e-epist-1532-10-12.xml 129
croala baricev-aa-epist.xml 128
croala crijev-i-epist-1510.xml 127
croala slavat-v-epigr.xml 126
croala adam-radauanus-traditio.xml 126
croala naljesk-n-epigr.xml 124
croala draskovic-j-epist-1839-11-12.xml 120
croala sobota-i-epist-1453-06-30.xml 116
croala nn-mladini.xml 112
croala senj-kaptol-epist-1531-07-17.xml 112
croala crnkovic-p-epist.xml 111
croala dubrovnik-epist-1525-03-25.xml 106
croala brodaric-s-epist-1526-02-22.xml 101
croala vrancic-a-epist-1543-05-16.xml 100
croala baricev-aa-epist.xml 100
croala draskovic-j-epist-1556.xml 98
croala skrl-2.xml 96
croala dubrovnik-epist-1531-07-22.xml 96
croala skerle-n-epist-verh-1794-09.xml 96
croala nn-leonis-spalatensis-epit.xml 94
croala albert-n-epitaph-luc.xml 89
croala andreis-f-lectori-phil.xml 85
croala vrancic-a-epist-1573-05-03.xml 81
croala kruzic-p-epist-1526-01-30b.xml 74
croala draskovic-j-epist-1839-05-06.xml 73
croala gradic-s-hendec.xml 71
croala bulic-f-epist.xml 69
croala makarelic-j-epigr.xml 66
croala gotius-i-epigramma.xml 64
croala benesa-d-epigr-cerv.xml 64
croala krsava-j-epigram.xml 63
croala cipiko-a-ad-lectorem.xml 63
croala marul-mar-carmina.xml 63
croala palikuca-p-encom.xml 62
croala andreis-f-epist-1538-07-11.xml 61
croala nimira-m-epigr.xml 60
croala cival-d-endecasyll.xml 59
croala nn-thoma-archid.xml 58
croala niger-t-epigramma-statil.xml 56
croala gradic-s-insula.xml 55
croala divnic-ik-epigr.xml 53
croala dudes-m-ad-lect.xml 51
croala crijev-i-palladino.xml 51
croala nn-laus-spal.xml 48
croala vrancic-m-iuvenalis.xml 46
croala vrancic-a-m-epigrammata-duo.xml 46
croala nn-petrus-zerni.xml 45
croala krsava-p-arcus.xml 45
croala niger-t-inscr-1527.xml 45
croala albert-n-adlect.xml 43
croala tihic-n-epigr.xml 43
croala bulic-f-epitaph.xml 41
croala pima-b-epig.xml 38
croala nn-laurentii.xml 37
croala marul-mar-carmina.xml 35
croala marullus-s-aurium.xml 34
croala vrancic-m-ligario.xml 34
croala nn-jelena.xml 31
croala sobota-c-inscriptio.xml 30
croala natalis-f-paladino.xml 30
croala nn-crescentius.xml 29
croala staphyl-s-inscr.xml 25
croala nn-ianci-epitaph.xml 25
croala mart-hier-epitaph-lep.xml 24
croala mart-hier-epitaph-luc.xml 21
croala nn-paulus-epigramma.xml 21
croala nn-gregorius.xml 20
croala cipiko-k-inscr.xml 15
croala cipiko-k-inscr-aedif.xml 14
croala vramec-a-epigr.xml 13
croala albert-i-inscr.xml 6
croala zavorovic-d-inscriptio.xml 5
croala zamagna-b-idyllia.xml 2


Croatica et Tyrolensia