Pisma u zbirci Croatiae auctores Latini

Metapodaci za pisma

EMLO polja i njihovi TEI XML ekvivalenti za CroALA

 • Svi se smještaju u TEI zaglavlje (TEI Header)
 • Metapodaci o pismima nalaze se unutar profileDesc elementa, osim podataka o repozitoriju (i faksimilu)
 • Osobe: particDesc / person/@role / persName/@ref (oni koji postoje u croalabib identificirani su svojom kraticom, za ostale VIAF ili LOC); @role = sender / recipient / mentioned
 • Organizacije: particDesc / org/@role / orgName/@ref
 • Vrijeme: creation/date
 • Prostor: settingDesc (uključujući i “nepoznato”)
 • Pisma: sažetak = abstract/p
 • vrsta dokumenta = žanr = keywords/@scheme=“biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#gen01”1)
 • Jezik = langUsage/language
 • Repozitoriji = fileDesc/sourceDesc/bibl/@ana + @type (@ana = digital / tisak / izvornik; @type = repo / edit)

Primjer 1: profileDesc za Marulićevo pismo Šižgoriću 1465-66

Usp. izvornik: http://solr.ffzg.hr/cgi-bin/philologic/search3t?dbname=croala&filename=marul-mar-epist-1477.xml

<profileDesc>
  <abstract>
  <p>Humanistička pohvalnica šibenskom pjesniku Jurju Šižgoriću. Prvo Marulićevo djelo objavljeno tiskom (Juraj Šižgorić, Elegiarum et carminum libri tres, Mleci 1477).</p>
  </abstract>
  <creation>
  <date when="1465" cert="medium">1465-1466</date>
  </creation>
  <langUsage>
  <language ident="lat" xml:lang="hrv">latinski</language>
  <language ident="lat" xml:lang="lat">Latinitas humanistica</language>
  </langUsage>
  <particDesc>
  <person role="sender"><persName ref="marul01">Marko Marulić</persName></person>
  <person role="recipient"><persName ref="sizgo01">Juraj Šižgorić</persName></person>
  <person role="mentioned"><persName ref="marul01">Marko Marulić</persName></person>
  <person role="mentioned"><persName ref="sizgo01">Juraj Šižgorić</persName></person>
  <person role="mentioned"><persName ref="http://id.loc.gov/authorities/names/n79042233">Propertius</persName></person>
  <person role="mentioned"><persName ref="http://id.loc.gov/authorities/names/n79041738">Ovidius</persName></person>
  </particDesc>
  <textClass>
 
  <keywords scheme="biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#typ01">
   <term>prosa</term>
  </keywords>
  <keywords scheme="biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#aet01">
   <term>Litterae renatae (1400-1600)</term>
   <term>Saeculum 15 (1401-1500)</term>
   <term>1451-1500</term>
  </keywords>
  <keywords scheme="biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#gen01">
   <term>prosa oratio - epistula</term>
  </keywords>
  <keywords scheme="biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#epistgen01">
   <term xml:lang="hrv">pismo</term>
   <term xml:lang="hrv">pismo - tiskano</term>
   <term xml:lang="hrv">pismo - pohvalnica</term>
  </keywords>
  </textClass>
 </profileDesc>
 

Primjer 2: pismo Ilije Crijevića Marinu Buniću (1504/1512)

Izvor: http://solr.ffzg.hr/cgi-bin/philologic/search3t?dbname=croala&filename=crijev-i-epist-1504.xml

<sourceDesc>
    <bibl type="repo" ana="digital">Digitalna verzija: CroALa</bibl>
    <bibl type="edit" ana="tisak">Bratičević, Irena, "Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću", In: Colloquia Maruliana XXI. Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi (I.). Split : Književni krug Split - Marulianum, 2012, s. 69-88</bibl>
    <bibl type="repo" ana="izvornik">
        <orgName>Državni arhiv Dubrovnik</orgName>, 
        <idno>DADU, Miscellanea saec. XVI, Litterae privatae, f. CCLXXXI</idno>
        </bibl>
</sourceDesc>
 
(...)
 
<profileDesc>
        <abstract xml:lang="hrv">
            <p>
                Crijevićevo pismo Buniću koje je sačuvano u autografu čini jedan list papira. Tekst se ne može pročitati u cijelosti zbog oštećenja lista koje je nastalo otkidanjem dijela papira u trenutku kad je bio složen u oblik onodobne pošiljke, pa se, kad se list rastvori, pokažu dvije rupe promjera 2,5 cm i jedna upola manja.</p>
                <p>Nakon kratka pozdrava na početku, autor odmah priznaje razlog svojega pisanja: prijatelj Marin premješten je u 50-ak kilometara udaljeni Ston, pa mu nedostaju njegova blizina i njihovi razgovori, a utješi se čestim šetnjama s njegovim ujakom Džonom. Crijević kaže kako mu piše da bi s njim razgovarao u odsutnosti (ut absens tecum loquar), parafrazirajući zapravo Ciceronovu definiciju pisma kao »razgovora između odsutnih prijatelja« (amicorum colloquia absentium). Ovo je Crijevićevo pismo pisano u prisnu i šaljivu tonu (epistola iocosa), a šaljivost se u njemu ne postiže prepričavanjem kakva smiješnog događaja, već duhovitom primjenom antičkih reminiscencija na životne prilike u kojima se našao Crijevićev adresat.
            </p>
            <p>Crijević od Marina traži da se ne vraća bez barke natovarene školjkama i postiže efektnu ironiju tvrdeći kako je Ston – koji je bilo važno čuvati da ne propadne Dubrovnik – važno čuvati »da ne propadnu tolike delicije«. Autor ih stavlja uz bok zamamnoj ponudi triju mondenih rezidencija bogatih Rimljana: Lukrinskog jezera, Baja i Kapreje, od kojih su prve dvije još u antici bile poznate kao uzgajališta izvrsnih oštriga.</p>
            <p>Zatim počinju upozorenja: »izbjegavaj raskoš, čuvaj se prežderavanja, prezri razuzdanost«. Iznova su nadograđena antičkim reminiscencijama, te se stonska iskušenja poistovjećuju s Kirkom, Sirenom i sličnim čudovištima, a Bunić s Odisejem koji im se treba oduprijeti. </p>
            <p>Kada pak kaže sint domi Milesia (»miletska raskoš neka ostane kod kuće«), Crijević preuzima adagium preveden s grčkoga, kojim se onoga tko je u gostima hvalio svoje a kudio tuđe opominjalo da samo u svojoj domovini ima pravo pohvalno isticati domaće pogodnosti. Crijević želi prijatelju sugerirati da ostane pri svome, doma, i ne upozna ono što nude, ponovno u tročlanoj strukturi, antički gradovi Kapua, Tarent i Sibaris – glasoviti sa svojega bogatstva, raskoši i razvratna života stanovništva. Tešku i nezavidnu situaciju u kojoj se zbog blizine turske granice morao nalaziti vojni dužnosnik Republike raspoređen u Ston Crijević neprekidno okreće na šalu stavljajući joj u opreku prirodna bogatstva koja pruža ova ladanjska knežija – osobito zamamna za nepce, a time i štetna za duh. To ludičko kontrastiranje svoju kulminaciju doseže u sažetom antitetičnom imperativu: nec Stagno quam Stagnum time (»ne boj se za Ston, nego se boj Stona«).</p>
            <p>Nastavljajući s poticajima na čestito ponašanje, Crijević prijatelja uspoređuje s Lucijem Kalpurnijem Pizonom, moralistom iz 1. st. pr. Kr., koji je zbog svojeg ozbiljnog nastojanja u vrlini dobio nadimak »Valjani«. Opomenu Marinu da ustraje u valjanu životu zatim je zaodjenuo u još jednu antičku metaforu: »premda ne treba primicati mamuze konju koji već trči, on ipak uživa u tome da ga se, dok udara kopitima, bodri vikom«. Izreku je mogao preuzeti iz pisma Plinija Mlađega Pompeju Saturniju: Plinija je njegov korespondent zamolio da mu pošalje nešto od svojih spisa, a i on je sam to već bio naumio učiniti. Zato na početku pisma kaže: Addidisti ergo calcaria sponte currenti (»Dakle, podbo si mamuzama onoga koji već trči«). Podrijetlo i značenje i ove figure objasnio je nešto kasnije Paolo Manuzio u izdanju Adagia: »Tako nas podbada mamuzom onaj koji nas potiče kad smo klonuli, a podbada one koji trče ako povećava i potiče naše želje i nastojanja«.</p>
            <p>Kraj pisma rezerviran je za Crijevićevu narudžbu namirnica koje mu prijatelj treba poslati iz Stona. Ne naručuje doduše, reći će prvo to, ni signijske kruške, ni parmski ni dukljanski sir – koje je u svojem Prirodoslovlju hvalio Plinije Stariji. Ali želi okusiti trešnje iz Ponikava (sela na poluotoku Pelješcu), rano stonsko grožđe, rasol te kamenice iz Bistrine (uvale u Malostonskom zaljevu koja je još od vremena rimske vladavine pa sve do danas najpoznatije uzgajalište stonske ostrea edulis). Završava molbom da tim malim darovima ublaži želju za njegovim društvom, i na koncu dodaje još jedan odjek antičke lektire: rečenicom Quod si facies cito, bis facies (»Ako to učiniš brzo, učinit ćeš dvostruko«), kojom parafrazira izreku iz Publilija Sira, Inopi beneficium bis dat, qui dat celeriter (kasnije također u obliku Bis dat qui cito dat), prikazuje se Crijević kao ljubitelj stonskih specijaliteta i ponovno pojačava humorističan ton svojega pisma.</p>
            <p>(Irena Bratičević)</p>
        </abstract>
        <creation>
            <date when="1504" cert="medium">1504 (ili 1512)</date>
            <placeName ref="http://www.wikidata.org/wiki/Q1722">Dubrovnik</placeName>
        </creation>
        <settingDesc>
            <place ana="origin"><placeName ref="http://www.wikidata.org/wiki/Q1722">Dubrovnik</placeName></place>
            <place ana="destination"><placeName ref="http://www.wikidata.org/entity/Q4282272">Ston</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://www.wikidata.org/entity/Q4282272">Ston</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/432915">Lucrinus lacus</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/432716">Baiae</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/432752">Capreae</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/599799">Miletus</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/432754">Capua</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/442810">Tarentum</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/452457">Sybaris</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/423072">Signia</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/383737">Parma</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://pleiades.stoa.org/places/481808">Doclea</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://www.wikidata.org/wiki/Q12640062">Ponikve (Ston)</placeName></place>
            <place ana="mentioned"><placeName ref="http://www.geonames.org/3204036">Uvala Bistrina (Pelješac)</placeName></place>
        </settingDesc>
        <langUsage>
            <language ident="lat" xml:lang="hrv">latinski</language>
            <language ident="lat" xml:lang="lat">Latinitas humanistica</language>
        </langUsage>
        <particDesc>
            <person role="sender"><persName ref="crije02">Ilija Crijević</persName></person>
            <person role="recipient"><persName ref="bunic04">Marin Bunić</persName></person>
            <person role="mentioned"><persName ref="crije02">Ilija Crijević</persName></person>
            <person role="mentioned"><persName ref="bunic04">Marin Bunić</persName></person>
            <person role="mentioned">
                <persName ref="http://id.loc.gov/authorities/names/n2014036335">Cyrce</persName>
                <persName xml:lang="eng">Circe (Mythological character)</persName>
            </person>
            <person role="mentioned"><persName ref="xxxx">Syrenae</persName></person>
            <person role="mentioned">
                <persName ref="http://id.loc.gov/authorities/names/no2014054320" xml:lang="lat">Ulysses</persName>
                <persName xml:lang="eng">Odysseus, King of Ithaca (Mythological character)</persName>
            </person>
            <person role="mentioned"><persName ref="xxxx">Sybaritae</persName></person>
            <person role="mentioned"><persName ref="http://id.loc.gov/authorities/names/n94078600">Piso Frugi, Lucius Calpurnius, approximately 182 B.C.-</persName></person>
            <person role="mentioned"><persName ref="xxxx">Michael</persName> 
                <socecStatus>decurio Stagni, collega Marii Boni</socecStatus>
            </person>
            <person role="mentioned"><persName ref="http://id.loc.gov/authorities/names/n79042233">Propertius</persName></person>
            <person role="mentioned"><persName ref="http://id.loc.gov/authorities/names/n79041738">Ovidius</persName></person>
        </particDesc>
        <textClass>
            <keywords scheme="biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#typ01">
                <term>prosa</term>
            </keywords>
            <keywords scheme="biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#aet01">
                <term>Litterae renatae (1400-1600)</term>
                <term>Saeculum 16 (1501-1600)</term>
                <term>1501-1550</term>
            </keywords>
            <keywords scheme="biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#gen01">
                <term>prosa oratio - epistula</term>
            </keywords>
            <keywords scheme="biblio/croala-catalogus-aetatum.xml#epistgen01">
                <term xml:lang="hrv">pismo</term>
                <term xml:lang="hrv">pismo - rukopis</term>
                <term xml:lang="hrv">pismo - autograf</term>
                <term xml:lang="hrv">pismo - privatno</term>
                <term xml:lang="hrv">pismo - šaljivo</term>
                <term xml:lang="lat">epistola iocosa</term>
            </keywords>
        </textClass>
    </profileDesc>

Računalni korpusi pisama: modeli i primjeri

1) dodati još jednu klasifikaciju za pisma
z/pisma.txt · Last modified: 2015/01/04 01:05 by njovanovic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Run by Debian Driven by DokuWiki