Recenzija korisničkog sučelja DiZbi HAZU

Opis: što je DiZbi (http://dizbi.hazu.hr/).

Zadaci

  1. Pronađi određeni članak u publikaciji HAZU
  2. Pronađi članak kojemu ne znaš određeni podatak (naslov, autora, publikaciju…)
  3. Poveži članak s bibliografijom na internetu (upotrijebi URL adresu članka npr. na BibSonomy)
  4. Priredi bibliografski zapis članka (HTML, neki od standardnih oblika citiranja)
  5. Pronađi određeno mjesto u članku (npr. citiranu stranicu)
  6. Prati određeni pojam kroz dostupne digitalizirane akademijine publikacije
  7. Analiziraj distribuciju pojma kroz godine, publikacije (nizove) ili žanrove
  8. Podijeli s drugim nađene podatke o distribuciji pojma (reproduciraj pretragu)
  9. Prati neki pojam na jeziku koji nije hrvatski
  10. Prati neki pojam na pismu koje nije latinica
z/dizbi-rec.txt · Last modified: 2015/12/15 16:36 by njovanovic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Run by Debian Driven by DokuWiki