Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

z:croatica-et-tyrolensia [2014/09/13 23:57]
njovanovic
z:croatica-et-tyrolensia [2014/09/13 23:58] (current)
njovanovic
Line 8: Line 8:
  
 See our blog at [[http://hypotheses.org/|hypotheses.org]]: [[http://crotyr.hypotheses.org/|crotyr.hypotheses.org]] See our blog at [[http://hypotheses.org/|hypotheses.org]]: [[http://crotyr.hypotheses.org/|crotyr.hypotheses.org]]
 +
 +We propose to compare these two literary corpora along the following three lines: a) bibliographically, analysing quantitative and qualitative similarities of genres and periods; b) textually, by discovering common themes and forms and interpreting differences; c) methodologically, by reflecting on ways to compare national and regional variants of a supranational literary and linguistic standard. 
 +
 +Branch **a** will result in //compatible digital bibliographies// of Croatian and Tyrolean Latin literature (covering printed and manuscript works), and in an interpretation. Branch **b** will produce //a digital collection of Latin texts// connected with Tyrol which can be compared with texts of Croatian Latin, both in large scale and in micro-contexts. Branch **c** will contribute towards //a new history of Croatian Latin literature//, considered from the inside (in the national context) as well as the outside (internationally). This new knowledge will revive and enlarge general understanding of a lesser known, though surprisingly rich, component of both Croatian and Tyrolean cultural heritages, at the same time improving modern concepts of forces and processes which shaped these heritages and, through these, ourselves.
 +
 +UKF site description of Croatica et Tyrolensia: [[http://www.ukf.hr/default.aspx?id=18&projectid=478&prikaz=1]]
 +
 +===== Hrvatski =====
 +**Croatica et Tyrolensia - digitalna usporedba hrvatske i tirolske latinističke književnosti**
 +
 +Evropsku regiju Tirol i državu Hrvatsku povezuje, među ostalim,
 +okolnost da imaju književnosti ne samo na narodnim jezicima, nego i na
 +latinskom.  Dvije su latinističke književnosti slične po opsegu
 +(tirolski latinitet čini 7000 djela i oko 3000 autora, hrvatski 7000
 +djela i oko 4000 autora), po trajanju --- na latinskom se intenzivno
 +piše od srednjeg vijeka do konca devetnaestog stoljeća --- ali i po
 +činjenici da su danas manje poznate i rjeđe istraživane, premda su u
 +prošlosti hrvatski i tirolski pisci u prošlosti birali latinski upravo
 +zato da svoja djela učine dostupnima bez obzira na nacionalne,
 +prostorne i vremenske granice.  
 +
 +U okviru projekta //Croatica et
 +Tyrolensia// skupina istraživača s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
 +Zagrebu, Instituta "Ludwig Boltzmann" za novolatinske studije iz
 +Innsbrucka, pulskog Sveučilišta Jurja Dobrile i centra Književni krug
 +Split - Marulianum tijekom dvije godine istraživat će tekstualne i
 +bibliografske sličnosti i razlike hrvatske i tirolske latinističke
 +književnosti. Ispitat ćemo kako su i koliko metodološke spoznaje
 +povijesti tirolskog latinizma primjenjive na stanje u Hrvatskoj;
 +zajedno ćemo prikupljenu digitalnu građu preoblikovati u društvenu i
 +tematsku mrežu, profilirajući, otkrivajući i uspoređujući veze i
 +odnose latinista i tema njihovih književnih djela.  
 +
 +Hrvatski će
 +partneri svoje poznavanje rada s digitalno označenim tekstovima
 +prenijeti tirolskim kolegama, a zajedno s njima razvit ćemo
 +bibliografsko-biografsku bazu podataka o latinističkim djelima i
 +autorima. Pri tom će nam poslu pomagati dvoje mladih znanstvenika koje
 +ćemo zaposliti zahvaljujući sredstvima zaklade UKF. Živa
 +razmjena ideja koju očekujemo unutar projekta, kao i povezivanje s drugim evropskim
 +inicijativama vezanim uz klasične jezike i tekstualnu baštinu antike,
 +srednjovjekovlja i ranog novog vijeka dovest će nas, nadamo se, do
 +uobličavanja i predlaganja daljnjih projekata koji zaslužuju
 +financiranje na evropskoj razini. Vjerujemo da veze
 +Tirola i Hrvatske ne moraju ostati na razini turističke razmjene ili
 +izoliranih kurioziteta: naša društva povezuje prvenstveno okolnost da
 +još od srednjeg vijeka ljudi u njima traže načine da ravnopravno
 +sudjeluju u kulturnom i intelektualnom životu čitave Evrope.
 +Poznavanje i razumijevanje tih načina dragocjeno je i danas.
 +
 +
z/croatica-et-tyrolensia.txt · Last modified: 2014/09/13 23:58 by njovanovic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Run by Debian Driven by DokuWiki