Procedura za dodavanje tekstova u CroALa

1. Prirediti zaglavlje

Iskoristiti CroALa obrazac, popuniti potrebnim podacima

(detalji slijede ovdje)

2. Prirediti tekst

U slučaju dužih tekstova, početi od sadržaja (naslova cjelina i incipita)

3. Provjeriti pravopis

Spellcheck

4. Označiti nazive

 • ref = referencija na prostor, mjesto, narod, osobu, organizaciju
 • persName = ime naroda ili osobe (ali Deus je samo ref)
 • placeName = ime prostora ili mjesta

Nešto o posvojnim pridjevima i organizacijama tipa Ecclesia Christi. Najbolje primjeri.

5. Prirediti zapis o djelu

Ako ne postoji, upotrijebiti XSL stylesheet (croalabib-opus-from-doc.xsl). Primjer za Stojkovića:

<bibl xml:id="stojko01-d1e3" type="opus">
  <author>
   <ref target="stojko01">Stojković, Ivan</ref>
  </author>
  <title>Epistola ad concilium Basileense de victoria Turcarum a. 1436</title>
  <title type="incipit">
        De mense septembris immediate praeterito, receptis literis sanctae synodi
     </title>
  <title type="explicit">cuperabile damnum, quod neque a nobis neque a successoribus nostris poterit
        reparari. </title>
  <date when="1436-11-17" period="14xx_2_third">1436-11-17</date>
  <placeName xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
   <ref target="https://www.wikidata.org/wiki/Q16869" type="wikidata">Constantinopolis</ref>
  </placeName>
  <note type="genus01.lat" xml:lang="lat">prosa</note>
  <note type="genus" xml:lang="lat">prosa oratio - epistula</note>
  <note type="genus" xml:lang="lat">antiturcica</note>
  <relatedItem type="croala.digital">
   <ref type="croala" target="stojkovic-i-epist-1436">CroALa</ref>
  </relatedItem>
</bibl>

Zapis se unosi u croalabib, u neku od datoteka “djela” (listBibl/@ana=croala.opera).

6. Kontrolirana verzija koda

Nakon unosa teksta i zapisa promijenjeni su repozitoriji croala i croalabib. U oba treba zapisati novu verziju (“commit”) i nju prijaviti u zajedničku verziju repozitorija (Bitbucket).

7. Objavljivanje

Prirediti novu verziju baza croala i croalabib, objaviti novu verziju tekstova u PhiloLogic zbirci.

z/croala-workflow.txt · Last modified: 2016/01/09 12:59 by njovanovic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Run by Debian Driven by DokuWiki