CroALabib: drama - organizacije

CroALa, 2019-06-19+02:00.

Functio nominatur: /croalabib2/facet/organizacije.

organizacije

(3)
(1)
Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (15)
Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (3)
Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci četvrtog razreda sintakse isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (8)
Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (5)
Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci drugog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (4)
Đaci drugog razreda razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci dvaju drugih razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci elementarci isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci elementarci isusovačke gimnazije u Varaždinu (2)
Đaci elementarci isusovačke gimnazije u Varaždinu (9)
Đaci elementarci isusovačke gimnazije u Zagreb (1)
Đaci elementarci isusovačke gimnazije u Zagrebu (7)
Đaci elementarci isusovačke gimnazije u Zagrebu (21)
Đaci filozofije franjevačke škole u Osijeku (1)
Đaci franjevačke škole u Osijeku (1)
Đaci gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (5)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Požegi (3)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Požegi (2)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Požegi (17)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Varaždinu (4)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Varaždinu (6)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Varaždinu (20)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Zagrebu (3)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Zagrebu (3)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci gramatike isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci gramatke isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci infimisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci infimisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci infimisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (14)
Đaci infimisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (5)
Đaci infimisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci infimisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (24)
Đaci isusovačke gimnazije u Osijeku (1)
Đaci isusovačke gimnazije u Osijeku (3)
Đaci isusovačke gimnazije u Petrovaradinu (5)
Đaci isusovačke gimnazije u Požegi (7)
Đaci isusovačke gimnazije u Požegi (4)
Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci (53)
Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci isusovačke gimnazije u Rijeci (4)
Đaci isusovačke gimnazije u Varaždinu (31)
Đaci isusovačke gimnazije u Varaždinu (11)
Đaci isusovačke gimnazije u Varaždinu (3)
Đaci isusovačke gimnazije u Zagrebu (76)
Đaci isusovačke gimnazije u Zagrebu (19)
Đaci isusovačkog kolegija u Zagrebu (4)
Đaci iz Bakra (1)
Đaci iz Bribira (1)
Đaci iz Karlovca (1)
Đaci iz Oštarija (1)
Đaci iz Perušića (1)
Đaci iz Senja (1)
Đaci iz Senja, Bribira, Perušića, Karlovca, Udbine, Oštarija, Trsata, Bakra, Tounja i dr. (1)
Đaci iz Tounja (1)
Đaci iz Trsata (1)
Đaci iz Udbine (1)
Đaci Marijine kongregacije isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci najmlađi isusovačke gimnazije u Požegi (2)
Đaci najnižeg razreda isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci najnižeg razreda isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci najnižeg razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci najnižeg razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci najvišeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci najvišeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci najvišeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci najvišeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci najvišeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (21)
Đaci najvišeg razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci najvišeg razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Požegi (11)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Požegi (3)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (6)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (5)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci parvisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci petog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci početnog gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci početnog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Požegi (6)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Rijeci (3)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Rijeci (2)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Varaždinu (5)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Zagrebu (3)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci poetike isusovačke gimnazije u Zagrebu (6)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Požegi (11)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Rijeci (2)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (7)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (2)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (2)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (5)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (4)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (9)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci principisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (7)
Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (7)
Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (5)
Đaci prvog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci prvoškolci isusovačke gimnazije u Rijeci (2)
Đaci različitih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci raznih razreda isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci retorike isusovačke gimnazije isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Požegi (7)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci (4)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Rijeci (4)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Varaždinu (9)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Zagrebu (3)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Zagrebu (12)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci retorike isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Požegi (3)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Požegi (6)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Požegi (23)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Požegi (5)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Rijeci (2)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Rijeci (4)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Varaždinu (5)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Varaždinu (4)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Varaždinu (23)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Zagrebu (3)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Zagrebu (15)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci sintakse isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci sintaksisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci sintaksisti isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci srednjeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci srednjeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (4)
Đaci srednjeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci srednjeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (24)
Đaci srednjeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci srednjeg gramatičkog razreda susovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci srednjeg razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci srednjeg razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (4)
Đaci svih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Đaci svih razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (2)
Đaci svih razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (2)
Đaci šestog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci teologije franjevačke škole u Osijeku (1)
Đaci trećeg gramatičkog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đaci trećeg razreda isusovačke gimmazije u Rijeci (1)
Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (13)
Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Rijeci (5)
Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci trećeg razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu (1)
Đaci višeg početnog razreda isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
I drugi (1)
Joannes Nep. Bedekovich de Kumor Stephanus Chabrian Sigismund Szinkovich Ladislaus Jankus Franciscus Losperger Marcus Pavlichich (1)
Juventus scholastica (1)
Nećak zagrebačkog biskupa Jurja Branjuga (1)
Nekoliko đaka nižih razreda isusovačke gimnazije u Požegi (1)
Nekoliko karlovačkih glazbenika (1)
Oko 60 glumaca i/ili gledatelja (1)
Ordo infimus grammaticae (1)
Ordo superior infimae classis (1)
Polaznici seminara sv. Josipa u Zagrebu (3)
Polaznici zagrebačkog konvikta (1)
svirači Waronayeve regimente (1)
Svjetovni parvisti franjevačke škole u Osijeku (1)
Svjetovni principisti franjevačke škole u Osijeku (1)