CroALabib: drama - lokacije

CroALa, 2019-06-19+02:00.

Functio nominatur: /croalabib2/facet/lokacije.

lokacije

(3)
(9)
(7)
ad aram in foro (1)
Blagovaonica isusovačkog kolegija u Zagrebu (1)
Blagovaonica isusovačkog kolegija u Zagrebu (1)
Božji grob u crkvi sv. Roka u Rijeci (1)
Crkva sv. Roka u Rijeci (1)
Dvorište isusovačke gimnazije u Rijeci (1)
Dvorište isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đačko kazalište franjevačke škole u refektoriju franjevačkog samostana u Osijeku (1)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Osijeku (3)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Osijeku (1)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Petrovaradinu (1)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Petrovaradinu (4)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Požegi (7)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Požegi (55)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Požegi in Theatro, tum in Rostro (1)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Rijeci (117)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Varaždinu (31)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Varaždinu (130)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Zagreb (1)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Zagrebu (15)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Zagrebu (266)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Zagrebu (1)
Franjevački samostan u Baču (1)
Isusovačka misija u Karlovcu (3)
Kaptol (3)
Katedrala u Zagrebu (1)
Kuća pokojnog Dživa Andrije Martinova Volčića (1)
Ljetna isusovačka rezidencija na Ksaveru (1)
Novopostavljena pozornica na Trgu sv. Katarine u Zagrebu (1)
Palača biskupa Franje Thauzyja Franjo Thauzy Biskup (1)
Pavlinska gimnazija u Senju (1)
Pozornica na otvorenom u Varaždinu (1)
Pozornica pred podrumskim vratima u dvorištu franjevačke škole u Osijeku (1)
Pozornica u dvorištu isusovačkog samostana u Rijeci (1)
Samostanska blagovaonica u Varaždinu (1)
Seu in schola seu in theatro (1)
Trg sv. Katarine u Zagrebu (1)
Trg sv. Marka u Zagrebu (2)
Vrata crkve sv. Katarine u Zagrebu (1)
Vrt isusovačkog kolegija u Požegi (1)
Zaselak kolegija kod Svetog Ksavera (1)
Zaselak kolegija kod Svetog Ksavera (1)