CroALabib: drama - datumi

CroALa, 2019-06-19+02:00.

Functio nominatur: /croalabib2/facet/datumi.

datumi

(2)
(2)
[1790] 1690 (1)
01.09.1765. (1)
02.06.1616. (1)
02.09.1753. (1)
02.09.1756. (1)
02.1635. (1)
04.02.1689. (1)
05.02.1697. (1)
05.06.1746. (1)
06.09.1718. (1)
08.06.1756. (1)
09.1655. (1)
13.08.1671. (1)
15.02.1770. (1)
15.06.1639. (1)
15.06.1676. (1)
15.08.1610. (1)
15.09.1710. (1)
1608. (2)
1609. (1)
1610, pridie calend. Augusti (1)
1610. (1)
1611. (2)
1615. (2)
1619. (1)
1620. (1)
1622. (2)
1623 (1)
1623. (2)
1627. (1)
1628. (1)
1629. (1)
1630. (1)
1635. (1)
1636 (1)
1637 (1)
1638. (3)
1639. (1)
1640. (1)
1641. (1)
1642. (3)
1643. (1)
1644. (2)
1645. (3)
1646. (1)
1649. (1)
1650. (1)
1651. (1)
1665. (1)
1666. (1)
1670. (1)
1673. (2)
1675. (1)
1677. (2)
1678. (1)
1679. (1)
1680. (1)
1682. (2)
1684. (1)
1685. (1)
1693. (1)
1694. (1)
1697. (2)
1698. (3)
1699. (3)
17.02.1674. (1)
17.07.1749. (1)
1700. (2)
1701. (5)
1702. (1)
1702. (5)
1703. (4)
1704. (3)
1705. (9)
1706. (3)
1707. (3)
1708. (5)
1709. (4)
1710. (8)
1711. (1)
1713. (4)
1714. (1)
1715. (2)
1716. (3)
1717. (8)
1718. (3)
1719. (3)
1719. (1)
1720. (9)
1721. (5)
1722. (3)
1723. (1)
1723. (7)
1724. (6)
1725. (1)
1725. (10)
1726. (5)
1727. (9)
1728. (6)
1728-06-24 (1)
1729. (4)
1730. (8)
1730. (1)
1731. (3)
1731. (1)
1732. (8)
1732. (2)
1733. (6)
1734. (9)
1735. (12)
1736. (10)
1737. (9)
1737. (1)
1738. (4)
1739. (1)
1739. (7)
1740. (5)
1740. (1)
1741. (5)
1742. (3)
1743. (10)
1744 (1)
1744. (10)
1744. (2)
1745. (12)
1746. (1)
1746. (13)
1747. (12)
1747. (1)
1748. (10)
1749. (9)
1749. (1)
1750. (16)
1751. (1)
1751. (9)
1752. (12)
1753 (1)
1753. (11)
1754. (1)
1754. (15)
1755. (1)
1755. (1)
1755. (13)
1756. (1)
1756. (12)
1757. (12)
1758. (13)
1759. (15)
1760. (12)
1761. (6)
1762. (1)
1762. (2)
1762. (12)
1763. (1)
1763. (12)
1764. (1)
1764. (7)
1765. (7)
1766. (6)
1767. (7)
1768. (7)
1768. (1)
1768. i 1769. (1)
1769. (7)
1769. (1)
1770. (7)
1770. (2)
1771. (3)
1772. (3)
1772 . (1)
19.09.1805. (1)
21.06.1707. (1)
21.06.1736. (1)
21.09.1637. (1)
22.02.1770. (1)
22.02.1775. (1)
24.06.1629. (1)
24.06.1721. (1)
25.05.1617. (1)
25.06.1701. (1)
26.06.1735. (1)
27.02.1775. (1)
28.05.1656. (1)
28.06.1764. (1)
31.07.1681. (1)
31.07.1698. (1)
31.07.1717. (1)
31.07.1720. (1)
31.07.1732. (1)
31.08.1653. (2)
Fašnik 02.1628. (1)
Fašnik 02.1703. (1)
Fašnik 02.1704. (1)
Fašnik 02.1715. (1)
Fašnik 02.1718. (1)
Fašnik 02.1727 (1)
Fašnik 02.1759. (1)
Fašnik 02.1763. (1)
Fašnik 1651. 02.1651. (1)
Jesen 1749. (1)
Kraj 11. stoljeća (1)
Krajem lipnja 1701. (1)
Kraj kolovoza 1701. (1)
Kraj školske godine (1)
Kraj školske godine 1637. (1)
Kraj školske godine 1680. (1)
Kraj školske godine 1685. (1)
Kraj školske godine 1686. (1)
Kraj školske godine 1693. (1)
Kraj školske godine 1707. (1)
Kraj školske godine 1710. (1)
Kraj školske godine 1713. (1)
Kraj školske godine 1715. (1)
Kraj školske godine 1717. (1)
Kraj školske godine 1733. (1)
Kraj školske godine 1738. (1)
Kraj školske godine 1742. (1)
Kraj školske godine 1744. (2)
Kraj školske godine 1745. (2)
Kraj školske godine 1747. (1)
Kraj školske godine 1748. (1)
Kraj školske godine 1749. (1)
Kraj školske godine 1750. (1)
Kraj školske godine 1750. (1)
Kraj školske godine 1751. (1)
Kraj školske godine 1753. (1)
Kraj školske godine 1754. (1)
Kraj školske godine 1755. (1)
Kraj školske godine 1755. (1)
Kraj školske godine 1756. (1)
Kraj školske godine 1756. (1)
Kraj školske godine 1757. (1)
Kraj školske godine 1758, (1)
Kraj školske godine 1758. (3)
Kraj školske godine 1759. (2)
Kraj školske godine 1761. (3)
Kraj školske godine 1762. (3)
Kraj školske godine 1763. (3)
Kraj školske godine 1764. (1)
Kraj školske godine 1765. (1)
Kraj školske godine 1767. (1)
Kraj školske godine 1768. (1)
Kraj školske godine 1769. (1)
Kraj školske godine 1770. (1)
Kraj školske godine 1772. (1)
Lipanj 1719. (1)
Lipanj 1757. (1)
Mag., sintaksa i gramatika (1)
Na dan biskupove konsekracijekonsakracije 1644. godine. (1)
Na kraju poklada 1676. (1)
Na kraju poklada 1713. (1)
Na kraju školske godine 01.09.1754. (1)
Na kraju školske godine 1623. (1)
Na kraju školske godine 1650. (1)
Na osminu imendana đakovačkog biskupa Josipa Antuna Čolnića 1763. Osmina imendana Đakovački biskup Josip Antun Čolnić (1)
Na pokladni ponedjeljak 1730. (1)
Od 1749. do 1750. (2)
Od 1757. do 1758. (1)
Od 1770. do 1771. (1)
O kraju školske godine 24.08.1752. (1)
O pokladama 02.02.1728. (1)
O pokladama 02.1763. (1)
O pokladama 02.1766. (1)
O pokladama 1649. (1)
O pokladama 1650. (1)
O pokladama 1725. (1)
O pokladama 1726. (1)
O pokladama 1729. (2)
O pokladama 1738. (1)
O pokladama 1749. (1)
O pokladama 1751. (1)
Početak rujna 1767. (1)
Početak školske godine 1616. (1)
Poklade 1618. (1)
Poklade 1766. (1)
Pokladni ponedjeljak 1726. (1)
Pred kraj godine 1754. (1)
Proljeće 1636. (1)
Rujan 1688. (1)
Srpanj 1655. (1)
Studeni 1733. (1)
Tijelovo 02.06.1616. (1)
Tijelovo 04.06.1665. (1)
Tijelovo 09.06.1667. (1)
Tijelovo 13.06.1675 (1)
Tijelovo 14.06.1607. (1)
Tijelovo 15.06.1645. (1)
Tijelovo 1615. (1)
Tijelovo 1616. (1)
Tijelovo 1617. (2)
Tijelovo 18.06.1615. (2)
Tijelovo 20.06.1669 (1)
Tijelovo 24.05.1674. (1)
Tijelovo 25.05.1617. (1)
Tijelovo 31.05.1646. (1)
Tijelovska osmina 07.06.1657. (1)
Tijelovska osmina 12.06.1670. (1)
Tijelovska osmina 1657. (1)
Tusti četvrtak 1689. (1)
Velika subota 1650. (1)
Veliki petak 10.04.1648. (1)
Veliki petak 15.04.1650. (1)
Veliki petak 1646. (1)
Veliki petak 1647. (1)
Veliki petak 1648. (1)
Veliki petak 1650. (1)
Veliki petak 17.04.1699. (1)
Veliki petak 19.04.1647. (1)
Veliki petak 28.03.1698. (1)
Veliki petak 30.03.1646. (1)
Vjerojatno izvedene 27.01.1525. (1)