CroALabib: personae fictae in dramatibus

CroALa, 2024-07-13+02:00.

Functio nominatur: /croalabib2/drama-fict.

Condiciones

(1)
Agaton Legatus Turcicus (1)
Alkmeonidi (1)
Arpadovići (1)
Bogorodica (2)
Regis filius (1)
anđeo (1)
biblijska osoba (54)
blizanac (6)
božanstvo (11)
div (2)
djevica (2)
fiktivna osoba (219)
književno djelo (1)
kršćanstvo (95)
kult (88)
lik u književnom djelu (2)
lik u književnom djelu (1)
lik u književnosti (2)
lik u legendi (46)
lik u predstavi (69)
mitološka osoba (39)
mučeništvo (1)
naslovni lik u književnom djelu (1)
obitelj (1)
patricij (1)
plemstvo (44)
polubožanstvo (3)
povijesna osoba (176)
princ (1)
smrtnik (1)
stooki (1)
titula (2)
uloga u predstavi (69)
vanbračni sin (1)
vladar (1)
zanimanje (1)