CroalaBib: annotationes

Croatica et Tyrolensia, 2024-07-13. Functio nominatur: /croalabib-epica

Siglum quaere (e. g. 'gen.b2' poesis epica omnimoda):

gen.b2 Epska poezija
gen.b2.1 Epska pjesma
gen.b2.2 Epilij
gen.b2.3 Poema, herojska
gen.b2.4 Ep
gen.b2.4.0 Junački ep
gen.b2.4.0.1 Junački ep - kršćanski
gen.b2.4.0.2 Junački ep - povijesni
gen.b2.4.0.3 Junački ep - alegorija
gen.b2.4.1 Poučni ep (didaktički ep, poučni spjev)
gen.b2.4.2 Lokalni ep (lokalni spjev)
gen.b2.4.3 Alegorijski ep (alegorijski spjev)
gen.b2.4.4 Autobiografski ep (autobiografski spjev)
gen.b2.4.5 Biblijski ep (biblijski spjev)
gen.b2.4.6 Kršćanski ep (kršćanski spjev)
gen.b2.4.6.1 Kršćanski ep - alegorija (kršćanski spjev - alegorija)
gen.b2.4.7 Povijesni ep (povijesni spjev)
gen.b2.4.8 Filozofski ep (filozofski spjev)
gen.b2.4.9 Nedovršen ep (nedovršen spjev)
gen.b2.4.10 Makaronski ep (makaronski spjev)
gen.b2.4.11 Epsko djelo - samoproglašeno
gen.d Prijevodna književnost
gen.d1 Prijevodi religioznih i homiletičkih djela
gen.d2 Prijevodi s engleskog
gen.d3 Prijevodi s grčkog
gen.d3.1 Prijevod s grčkog u prozi
gen.d3.2 Prijevod s grčkog u stihovima
gen.d4 Prijevodi s hrvatskog
gen.d4.1 Prijevod vlastitog djela s hrvatskog
gen.d4.2 Prijevod s hrvatskog u prozi
gen.d4.3 Prijevod s hrvatskog u stihovima
gen.d5 Prijevodi s talijanskog
gen.d5.1 Prijevod s talijanskog u prozi
gen.d5.2 Prijevod s talijanskog u stihovima
classstat-diocjel Dio veće cjeline
classstat-nedovr Sačuvano, nedovršeno.
classstat-cj Sačuvano u cijelosti.
classstat-fragm Sačuvano fragmentarno (djelomično).
classstat-izg Izgubljeno (nesačuvano).
classstat-rkp Sačuvano u rukopisu.
classstat-rkp-autogr Sačuvano u rukopisu - autograf.
classstat-obj Objavljeno tiskom.
classstat-obj-kritizd Objavljeno tiskom - kritičko izdanje.
classstat-obj-prijevod Objavljeno tiskom - u prijevodu.
classstat-obj-djelom Djelomično objavljeno tiskom.
classstat-obj-navod Navodno objavljeno tiskom.
classstat-obj-digital Objavljeno - digitalno izdanje.
classstat-obj-digital-internet Objavljeno - digitalno izdanje na internetu.